Friday, November 26, 2010

Adab Memotong Kuku Mengikut Islam!!!

Click picture to enlarge!!!
Adab2 Memotong Kuku!!!

Dipetik dari Kitab Al Jauharul Mauhub Wa Munabbahatul Qulub.Juz Pertama

Terbitn Pusat Da’wah Islamiah,Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam...

No comments:

Post a Comment