Friday, April 22, 2011

Hari Kelahiran Baginda, Rasul akhir zaman - Nabi Muhammad S.A.W!!!

Hari Kelahiran Baginda, Rasul akhir zaman - Nabi Muhammad S.A.W!!!

pada pertengahan abad ke-6 Masihi, Aminah binti Wahab dengan Abdullah bin Abdul Muthalib melangsungkan pernikahan. Keduanya keturunan Kabilah Quraisy (suku bangsa yang terpandang di Makkah).Tidak berapa lama Aminah hamil. Ketika usia kandungan Aminah mencapai 6 bulan, Abdullah pergi berdagang. Dalam perjalanan tiba-tiba Abdullah sakit. Kemudian Abdullah wafat, ketika dalam perjalanan menuju Makkah.


Pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masihi. Aminah melahirkan seorang bayi lelaki. Saat bayi itu lahir, kota Makkah diserang oleh segerombolan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah. Abrahah adalah tokoh agama Nasrani. Dia mendirikan gereja yang sangat megah di Yaman. Akan tetapi dia kecewa, kerana masyarakat Arab lebih suka berziarah ke Ka’bah dari pada mengunjungi gereja di Yaman.Kemudian Abrahah sangat marah dan memimpin pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka’bah. Akan tetapi Allah melindungi Ka’bah. Subhannalllah kemudian ada burung-burung Ababil untuk melontarkan bara api kearah pasukan gajah tersebut. Abrahah dan pasukannya hancur. Peristiwa ini terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Fiil.


Ayah Aminah adalah Abdul Muthalib. Ia sangat gembira dan membawa cucunya dekat Ka’bah sesuai dengan petunjuk dari Allah. Kemudian cucunya itu diberi nama Muhammad atau Ahmad.Kerana air susunya hanya keluar beberapa hari saja, maka Aminah terpaksa membawa bayinya kepada orang yang dapat menyusui bayi orang lain, dengan diberi imbalan. Menyusukan bayi kepada orang lain adalah kebiasaan orang Arab sejak dulu hingga kini. Muhammad SAW disusui oleh Halimah As-Sa’diyah.Halimah sangat terkejut. Ternyata kehadiran Muhhammad membawa berkat bagi keluarganya. Sebelumnya ternak kambingnya kurus-kurus dan kurang membiak. Namun dengan kedatangan Muhammad, kambingnya menjadi gemuk dan membiak secara pesat, hingga mencapai ratusan ekor.Setelah mengasuh selama 4 tahun, kemudian Halimah mengembalikannya kepada Aminah. Pada usia 6 tahun, Aminah mengajak Muhammad berziarah ke makam bapaknya, ‘Abdullah’, yang letaknya tidak jauh dari Yasrib (Madinah). Akan tetapi, ketika dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit. Aminah dibimbing oleh Barakah, pembantu setia Aminah.Hari ke hari penyakit Aminah makin parah. Dalam kondisi mendekap Muhammad, Aminah meninggal. Senja bergetar, semesta berduka. Muhmmad yang masih berusia 6 tahun telah menjadi yatim piatu.Kemudian Muhammad diasuh oleh kakaknya,’Abdul Muthalib’. Beliau berusia 80 tahun. Saat itu Abdul Muthalib telah memeluk agama Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim As. Baru 2 tahun diasuk kakaknya, kemudian kakaknya juga meninggal. Sebelum meninggal beliau berpesan kepada anaknya agar Muhammad diasuh oleh pak ciknya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib termasuk orang yang kurang mampu.Oleh kerana itu Muhammad tidak ingin terlalu membebani pak ciknya. Muhammad bekerja menggembala kambing milik orang Makkah. Imbalan dari menggembalakan kambing, Muhammad berikan kepada Abu Thalib. Abu Thalib sangat terharu, kerana sejak kecil Muhammad sudah mampu berdikari.

No comments:

Post a Comment